Тошкентда бўлиб ўтган сеимнарда “Давлат харидлари тўғрисида” ги қонун киритилганидан сўнг эришилган асосий ўзгариш ва натижалар кўриб чиқилди.

2018 йил 25 сентябрь куни ТошкентдагиТурин политехника университетидаЖаҳон банки томонидан ташкиллаштирилган ва бевоситаПрезидент ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлигииштирокида “Давлат харидлари ва фуқароларга кўрсатилган хизматлар” мавзусида семинар ўтказилди.

Семинарда Жаҳон банки ва ҳорижий давлатларнингдавлат харидларини ташкил қилиш бўйича тажрибаси, шунингдек, амалга оширилаётган туб ўзгаришларва“Давлатхаридларитўғрисида”гиқонункиритилганидансўнгЎзбекистондаэришилганнатижаларкўриб чиқилди.

Хусусан, Жаҳон банкинингЕвропа ва Марказий Осиёминтақасиучунмасъулбўлган,давлат бошқаруви бўйичаГлобал амалиётдоирасидагихаридлардаги инновациява ечимларбўйичаменеджериКришнакумар В.С, Ўзбекистонда“Давлат харидлари тўғрисида” гиқонуннингқабулқилинишининг мухимлилигини таъкидлаб ўтди ва бу Давлат харидлари шаффофлиги ва очиқлигини таъминлашга, шу сохада виждонли ва малакали мутахассислар етиштириш бўйича қўйилган биринчи қадам бўлганини айтиб ўтди.

Лойиҳа бошқаруви миллий агентлигиқонунлар уйғунлигинимувофиқлаштиришдепартаментибошлиғиАнна Палвановаўзининг нутқида, “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонун(2018 йил апрель) қабул қилинганидан сўнг нафақат давлат харидларининг шаффофлигини балки, давлат харидларидаги давлат бюджетини катта маблағ тежаганини айтиб ўтди.(8,7% дан 17,6% гача)

Шундай қилиб, берилган маълумотларга кўра, уч ой мобайнида 113,2 млрд. сўмдан ортиқмаблағтежаб қолинган, бу эса тақдимотда қайд этилганидек, солиқ тўловчиларнинг пули.

Шунингдек, сўзга чиққанлар томонидандавлат харидлари соҳасидагитаълиммасаласинингжиддийлиги ва буқонуннингмувофақиятлиамалгаоширилишидагихал қилувчи омил эканлиги бир неча бор таъкидлаб ўтилди.

Шунинг учун, РББОМ да бепул ташкил этилган “Давлат харидларини бошқариш” махсус ўқув курслари бу борада муҳим аҳамият касб этади.

Эслатиб ўтамиз,Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Корпоратив бошқарув,Лойиҳа бошқаруви ва Давлат харидлари сохасидаги кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш буйича қўшимча чора тадбирларини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарорига мувофиқ, 2019 йил 1 мартданбошлабдавлат харидлари бўйичамутахассисларнимажбурийсертификациялаштартибижорийэтилади.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.